ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W WYKRYWANIU ZMIAN SKÓRNYCH, TAKICH JAK ODLEŻYNY

Projekt Systemu PUMaA (System Monitorowania i Analizy Odleżyn) polega na zastosowaniu sztucznej inteligencji w postaci komputerowego systemu wizyjnego, wspomaganego uczeniem maszynowym, do rozpoznawania zmian skórnych skupionych na ranach przewlekłych – odleżynach. Projekt ma na celu ocenę stopnia zaawansowania odleżyn u pacjentów oraz pomoc w profesjonalnym doborze produktów do pielęgnacji ran, wspierając pracowników służby zdrowia w monitorowaniu (i statystyce) pacjentów/klientów. Planowane rozwiązanie, wykorzystujące technologie AI (Artificial Intelligence) i ML (Machine Learning), pomoże w dokładniejszym diagnozowaniu pacjentów, poprawi przewidywanie przyszłego stanu zdrowia i zarekomenduje lepsze metody leczenia.

Geneza projektu

Pumaa tech Aktualnie diagnozowanie zmian skórnych wymaga szerokiej wiedzy eksperckiej z zakresu medycyny. Diagnostyka jest często żmudnym, czasochłonnym i kosztownym i przede wszystkim często spóźnionym procesem. Liczba ekspertów z zakresu medycyny ran przewlekłych jest niewspółmierna do ilości osób oczekujących na opiekę, co stawia personel medyczny pod presją i często opóźnia diagnostykę pacjenta. Problem ten zauważył nasz zespół w skład którego wchodzą między innymi specjaliści, którzy zawodowo zajmują się opieką długoterminową pacjentów i specjalizują się w pielęgnowaniu i monitorowaniu ran przewlekłych. Projekt oparty jest na grupie specjalistów pochodzących z technicznych uczelni wyższych, którzy razem ze specjalistami medycznymi opracowali koncepcję zautomatyzowania diagnostyki stanu zdrowia pacjentów z ranami przewlekłymi.