Motywacja do działania

Opieka nad obłożnie chorym - Pumaa System pomaga!
Opieka nad obłożnie chorym – Pumaa System pomaga!

•Według badania PolSeniorw proces pielęgnowania nad osobami starszymi głównie zaangażowani są członkowie rodziny. Odleżyna, przy sprzyjających warunkach może się rozwinąć u chorego nawet w ciągu kilku godzin. Rozpoznanie odleżyny polega na dokładnej ocenie jej wyglądu  zaś jak dotąd potrafi to zrobić jedynie osoba wykwalifikowana

•Celem  projektu „Zastosowanie sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu zmian skórnych na przykładzie odleżyn” jest dostarczenie, z zastosowaniem wskazanych metod komercjalizacji, opiekunom osób narażonych na odleżyny, taniej i skutecznej metody badania zagrożeniem wystąpienia i stopniem już występujących odleżyn. 

Doświadczona pielęgniarka wypowiada się na temat naszej aplikacji