Strona główna

Pumaa techPUMaA TECH wita na swoich stronach. Jesteśmy startupem technologicznym, który pracuje aktualnie nad projektem zmierzającym do dostarczenia naszym klientom prostego sposobu poprawy opieki nad osobami obłożnie chorymi oraz niepełnosprawnymi, poprzez umożliwienie im samodzielnego monitorowania zmian skórnych związanych utrzymywaniem pozycji leżącej lub stałej. W przeciągu roku opracowaliśmy dla Was w ramach projektu pod nazwą:”

ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ROZPOZNAWANIU ZMIAN SKÓRNYCH W POSTACI ODLEŻYN,

wspieranego dotacją Unii Europejskiej rozwiązanie oferujące szereg przewag nad obecnie dostępnymi rozwiązaniami:

  • Brak rozwiązań o podobnej funkcjonalności
  • Prostota obsługi
  • Dostępność
  • Natychmiastowa diagnoza
  • Nieograniczone możliwości rozwoju

Jest też innowacyjne

  • Pierwsza aplikacja z kompleksową diagnostyką odleżyn
  • Jedno z pierwszych zastosowań AI w aplikacji medycznej na smartfona
  • Automatyzacja trudnej diagnostyki medycznej wymagającej wiedzy eksperckiej
  • Pierwsza Polska aplikacja przetwarzająca zdjęcia poprzez sieć neuronową na smarfona
  • Skrajnie daleko posunięta łatwość obsługi

Projekt pt. „Zastosowanie sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu zmian skórnych w postaci odleżyn” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 880 000zł. Łączny koszt projektu to 1100000zł.

MISJA

PUMaA TECH jest firmą tworzącą przyszłość już dzisiaj. Naszą misja jest tworzyć przyjazną technologię pomocną ludziom. Nasze produkty pomagają i czynią życie lepszym. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wysiłkom również Twoje życie stanie się lepsze!

Motywacja do działania

Opieka nad obłożnie chorym - Pumaa System pomaga!
Opieka nad obłożnie chorym – Pumaa System pomaga!

•Według badania PolSeniorw proces pielęgnowania nad osobami starszymi głównie zaangażowani są członkowie rodziny. Odleżyna, przy sprzyjających warunkach może się rozwinąć u chorego nawet w ciągu kilku godzin. Rozpoznanie odleżyny polega na dokładnej ocenie jej wyglądu  zaś jak dotąd potrafi to zrobić jedynie osoba wykwalifikowana

•Celem  projektu „Zastosowanie sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu zmian skórnych na przykładzie odleżyn” jest dostarczenie, z zastosowaniem wskazanych metod komercjalizacji, opiekunom osób narażonych na odleżyny, taniej i skutecznej metody badania zagrożeniem wystąpienia i stopniem już występujących odleżyn. 

Doświadczona pielęgniarka wypowiada się na temat naszej aplikacji

O projekcie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami szczególnie osoby i firmy ze środowiska medycznego zajmujące się opieka nad osobami narażonymi na występowanie odleżyn.

Najlepiej nawiązać kontakt za pośrednictwem maila

biuro@pumaa.tech