O aplikacji

Z uwagi na zainteresowanie działaniem aplikacji dajemy kilka słów wyjaśnienia i pokazujemy jak aktualnie działa aplikacja.

Po pierwsze trzeba sobie zdawać sprawę, że aplikacja służy dwom podstawowym celom. Po pierwsze wspomaga rozpoznawanie aktualnego stanu odleżyny i tu jest to najbardziej zaawansowana część aplikacji wykorzystująca sztuczna inteligencję. Drugim celem jest jednak wsparcie dla profesjonalnego opiekuna, dostarczając mu elementarnego narzędzia do gromadzenia danych dotyczących osób, którymi się opiekuje. I tu od razu bardzo ważna uwaga:

Aplikacja zbiera tylko te dane, które jej użytkownik przekaże. Dlatego z uwagi na jej testowy charakter, bardzo prosimy by nie używać danych osobowych pacjentów. Dane dotyczące stanu chorobowego są danymi wrażliwymi podlegającymi szczególnym uwarunkowaniom prawnym i na etapie testów nie możemy zapewnić ich dostatecznej ochrony.

Aktualną wersję aplikacji możemy obsługiwać w sposób prezentowany na filmie:

Instrukcja korzystania z aplikacji

Poniżej zobaczą Państwo opis dla naszej pierwszej wersji beta:

Naciśnięcie przycisku „Zaloguj się” spowoduje pojawienie się pytania o login i hasło. Ponizej przykładowe pytanie o login:

Po podaniu danych logowania system sprawdzi czy osoba o tych danych figuruje jako upoważniona oraz sprawdzi czy urządzenie, z którego osoba korzysta, jest zarejestrowane w systemie. Jeżeli tak, użytkownik zobaczy ekran z listą jego pacjentów. Oczywiście listą gospodarzy użytkownik (notatki są celowo zdeformowane na poniższych zdjęciach):

Kliknięcie w dowolnego pacjenta powoduje pojawienie się możliwości wyboru tego co z pacjentem chcemy zrobić dodawać informacje czy pacjenta usunąć:

Przy dodawaniu pacjenta, tak jak przy wszystkich notatkach sporządzanych w aplikacji można wykorzystać nie tylko klawiaturę urządzenia, ale i można ją podyktować, a aplikacja zapisze usłyszane słowa:

Po wyborze pacjenta uzyskujemy listę odleżyn które są posegregowane wg miejsca występowania. Odleżynami przypisanymi do pacjenta możemy gospodarzyć tak jak pacjentami przypisanymi do uzytkownika:

Główną jednak funkcją jest możliwość dodania nowego zdjęcia rany. Mamy tu możliwość wykonania zupełnie nowego zdjęcia lub wykorzystania zdjęcia, które już w smartfonie posiadamy. Wybranie przycisku „Nowe zdjęcie” powoduje włączenie aparatu i mamy możliwość wykonania fotografii. Tu dwie bardzo ważne uwagi:

Uwaga 1:

Zdjęcia wykonujemy w bardzo różnych warunkach oświetlenia, ma to istotny wpływ na jakość rozpoznawania odleżyny przez sztuczna inteligencję. Zdecydowanie najlepsze wyniki uzyskuje się gdy bez względu na warunki oświetleniowe włączymy w komórce flesz!

Uwaga 2:

Wykonując zdjęcie staraj się by odleżyna była jego najbardziej istotną częścią (zbliżenie!) Aby sztuczna inteligencja rozpoznawała odleżynę musi ja widzieć. Nie byliśmy w stanie wprowadzić do jej zasobów wszystkich możliwych rodzajów tła (krzesła, tapety, meble, wyposażenie domu, inne…) dla tego na zdjęciach staraj się unikać pojawiania się innych elementów, obiektów niż tylko odleżyna

W trakcie robienia zdjęcia jest możliwość dyktowania notatki o ranie. Notatka ta zostanie przypisana do wykonanego zdjęcia. Po zatwierdzeniu zdjęcia (w każdym typie smartfona jest to troszeczkę inna czynność) fotografia zostaje poddana ocenie przez sztuczną inteligencję. Proces ten zajmuje kilka sekund czasu o czym informuję niebieska piłeczka odbijająca się od ścian ekranu:

Przy okazji widać niezbyt poprawnie wykonane zdjęcie z uwagi na dominujący w nim obraz nieistotnego tła. Zdjęcie powinno bardziej przypominać to poniższe:

W obu przypadkach dostajemy podpowiedź co do stopnia odleżyny, która widzimy w postaci liczby w lewym górnym rogu obrazka (tutaj oczywiście zero):

Pięciostopniowa ocena w skali Torrance’a została u nas wzbogacona o informację bliżej której kolejnej oceny na skali jest dana rana. Tak więc mamy np. ocenę 2/3 jak i 3(2).

Wykonane zdjęcia wraz z ich oceną są przechowywane w telefonie i można do nich w każdej chwili wrócić:

(to akurat zdjęcie łokcia autora artykułu, po godzinnym opieraniu się o poręcz fotela).

W każdej chwili można również dokonywać oczywiście poprawek w notatkach pacjenta, odleżyny czy to konkretnego zdjęcia.

Powyższy krótki opis możliwości aplikacji ma na celu pokazać kierunek prowadzonych prac, jak również zachęcić profesjonalistów do kontaktu: Możesz mieć istotny wpływ na to jak będzie wyglądała aplikacja!

biuro@pumaa.tech