Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami szczególnie osoby i firmy ze środowiska medycznego zajmujące się opieka nad osobami narażonymi na występowanie odleżyn.

Najlepiej nawiązać kontakt za pośrednictwem maila

biuro@pumaa.tech