Geneza projektu

Pumaa tech Aktualnie diagnozowanie zmian skórnych wymaga szerokiej wiedzy eksperckiej z zakresu medycyny. Diagnostyka jest często żmudnym, czasochłonnym i kosztownym i przede wszystkim często spóźnionym procesem. Liczba ekspertów z zakresu medycyny ran przewlekłych jest niewspółmierna do ilości osób oczekujących na opiekę, co stawia personel medyczny pod presją i często opóźnia diagnostykę pacjenta. Problem ten zauważył nasz zespół w skład którego wchodzą między innymi specjaliści, którzy zawodowo zajmują się opieką długoterminową pacjentów i specjalizują się w pielęgnowaniu i monitorowaniu ran przewlekłych. Projekt oparty jest na grupie specjalistów pochodzących z technicznych uczelni wyższych, którzy razem ze specjalistami medycznymi opracowali koncepcję zautomatyzowania diagnostyki stanu zdrowia pacjentów z ranami przewlekłymi.

Dodaj komentarz