APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DETECTION OF SKIN CHANGES, SUCH AS ULCERS

The PUMaA System Project (Pressure Ulcer Monitoring and Analysis System) involves the application of artificial intelligence in the form of a computer vision system, supported by machine learning, to recognize skin changes focused on chronic wounds – pressure ulcers. The project aims to assess the degree of pressure ulcers in patients and assist in the professional selection of wound care products, supporting healthcare professionals in monitoring (and statistics) of patients/clients. The planned solution, utilizing AI (Artificial Intelligence) and ML (Machine Learning) technologies, will help in more accurate patient diagnoses, improve predictions of future health status, and recommend better treatment methods.

W chwili obecnej projekt dobiega końca w zakresie fazy B+R . Posiadamy rozwiązanie umożliwiające rozpoznanie zaawansowania odleżyny z dużą pewnością, umozliwiającą na oddanie aplikacji w charakterze doradcy, chociaż oczywiście nie aplikacja nie zastąpi prawdziwego lekarza czy doświadczonej pielęgniarki, to jednak może być pomocna zwłaszcza u osób nie mających żadnego doświadczenia z ranami przewlekłymi.

Leave a Reply