Strona główna

Pumaa techPUMaA TECH wita na swoich stronach. Jesteśmy startupem technologicznym, który pracuje aktualnie nad projektem zmierzającym do dostarczenia naszym klientom prostego sposobu poprawy opieki nad osobami obłożnie chorymi oraz niepełnosprawnymi, poprzez umożliwienie im samodzielnego monitorowania zmian skórnych związanych utrzymywaniem pozycji leżącej lub stałej. Pracujemy dla Was nad projektem pod nazwą:”

ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ROZPOZNAWANIU ZMIAN SKÓRNYCH W POSTACI ODLEŻYN

Nasze rozwiązanie oferuje szereg przewag nad obecnie dostępnymi rozwiązaniami:

  • Brak rozwiązań o podobnej funkcjonalności
  • Prostota obsługi
  • Dostępność
  • Natychmiastowa diagnoza
  • Nieograniczone możliwości rozwoju

Jest też innowacyjne

  • Pierwsza aplikacja z kompleksową diagnostyką odleżyn
  • Jedno z pierwszych zastosowań AI w aplikacji medycznej na smartfona
  • Automatyzacja trudnej diagnostyki medycznej wymagającej wiedzy eksperckiej
  • Pierwsza Polska aplikacja przetwarzająca zdjęcia poprzez sieć neuronową na smarfona
  • Skrajnie daleko posunięta łatwość obsługi

Projekt pt. „Zastosowanie sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu zmian skórnych w postaci odleżyn” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 880 000zł. Łączny koszt projektu to 1100000zł.

MISJA

PUMaA TECH jest firmą tworzącą przyszłość już dzisiaj. Naszą misja jest tworzyć przyjazną technologię pomocną ludziom. Nasze produkty pomagają i czynią życie lepszym. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wysiłkom również Twoje życie stanie się lepsze!

Motywacja do działania

•Według badania PolSeniorw proces pielęgnowania nad osobami starszymi głównie zaangażowani są członkowie rodziny. Odleżyna, przy sprzyjających warunkach może się rozwinąć u chorego nawet w ciągu kilku godzin. Rozpoznanie odleżyny polega na dokładnej ocenie jej wyglądu  zaś jak dotąd potrafi to zrobić jedynie osoba wykwalifikowana

•Celem  projektu „Zastosowanie sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu zmian skórnych na przykładzie odleżyn” jest dostarczenie, z zastosowaniem wskazanych metod komercjalizacji, opiekunom osób narażonych na odleżyny, taniej i skutecznej metody badania zagrożeniem wystąpienia i stopniem już występujących odleżyn. 

O projekcie

ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ROZPOZNAWANIU ZMIAN SKÓRNYCH W POSTACI ODLEŻYN

Przedmiot projektuProjekt PUMaA System (ang. Pressure Ulcer Monitoring and Analysis System) polega na zastosowaniu sztucznej inteligencji w postaci komputerowego systemu wizyjnego, wspomaganego uczeniem maszynowym w rozpoznawaniu zmian skórnych ukierunkowanych na rany przewlekłe – odleżyny. Projekt poprzez wykonanie i wdrożenie systemu oceniającego stopień odleżyny u podopiecznych oraz wspierającej w profesjonalnym doborze środków opatrunkowych, wesprze pracowników medycznych …

Geneza projektu

Aktualnie diagnozowanie zmian skórnych wymaga szerokiej wiedzy eksperckiej z zakresu medycyny. Diagnostyka jest często żmudnym, czasochłonnym i kosztownym i przede wszystkim często spóźnionym procesem. Liczba ekspertów z zakresu medycyny ran przewlekłych jest niewspółmierna do ilości osób oczekujących na opiekę, co stawia personel medyczny pod presją i często opóźnia diagnostykę pacjenta. Problem ten zauważył nasz zespół …

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami szczególnie osoby i firmy ze środowiska medycznego zajmujące się opieka nad osobami narażonymi na występowanie odleżyn.

Najlepiej nawiązać kontakt za pośrednictwem maila

biuro@pumaa.tech